Magunkról/

Életmentő egészségügyi informatikai konzultációs rendszer:

…Azért, hogy tovább és egészségesebben éljenek szüleink, családtagjaink, férjünk, feleségünk, gyermekeink, barátaink, embertársaink...

Számítunk aktív együttműködésére és támogatására a program mielőbbi megvalósítása érdekében, a határainkon belül- és túl élő embertársaink életkilátásainak, egészségi állapotának javításáért, a népegészségügyi program és az esélyegyenlőség megvalósításáért.

A Mona-System Egészségügyi Informatikai Konzultációs Rendszer bemutatása

Dr. Zsonda László belgyógyász főorvos vagyok, a rendszer kifejlesztője.
1952-ben születtem.
A Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1976-ban, ezt követően folyamatosan a nyiregyházi Megyei Kórházban dolgozom.
1976-tól 1982-ig pathológusként, 1982-től 1993-ig az I. Belgyógyászati Osztály Kardiológiai profilú Intenzív Részlegén, majd 1993-tól folyamatosan a Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán.

Szakmai érdeklődési területem a területi betegellátást támogató konzultációs rendszerek kifejlesztése, ezen belül a területi kardiológiai ellátás és a területi sürgősségi betegellátás informatikai rendszerének kiépítése.

A területi kardiológiai ellátással és a sürgősségi betegellátással kapcsolatos témakörben több alkalommal voltam az Egyesült Államokban tanulmányi úton, mint ösztöndíjas.

Pathológusként, belgyógyászként, majd sürgősségi orvosként leginkább az a szakmai kérdés foglalkoztatott, hogy hogyan lehet mérsékelni a területi elkerülhető halálozás nagyságát, milyen eszközökkel lehet kórházi szintűre emelni a mindennapi területi és sürgősségi betegellátást, a gondozást, illetve hogyan lehet elindítani az egész országra kiterjedő preventív szemléletű medicinát.

Egyértelművé vált, hogy a fenti célok megvalósítását többek között egy korszerű, egészségügyi informatikai rendszer segítheti.

Ezzel az informatikai rendszerrel áthidalható a beteg és az egészségügyi intézmény közötti távolság.

Bárhol, már a helyszínen, a legrövidebb időn belül, mindenki részére biztosítható a legmagasabb szintű szakmai ellátás, megszervezhető a legmegfelelőbb betegszállítási forma, biztosítható a kórházak szakmai bevonása a területi betegellátásba.

Az egész országra és a határon túli magyar területekre kiterjedő korszerű egészségügyi informatikai konzultációs rendszer kiépítésének szükségességét támasztják alá többek között főleg a megyénket (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye) az utóbbi években ért, időjárási viszontagságok és katasztrófák (árvíz, belvíz, ciánszennyezés, hófúvás, gátszakadás).

Ennek a rendszernek a szükségességét bizonyítja még a nemzetközi méretekben elhatalmasodó terrorizmus is (tömegkatasztrófák, légi balesetek, robbantások, biológiai fegyverek bevetése, stb.), illetve az ezek következményeit elhárító egészségügyi intézkedések gyors megszervezésének igénye.

A szakmai elképzeléseket fölkarolta a Magyar Kormány, az Egészségügyi Minisztérium, és több állami intézmény is.
A megyei önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok, valamint a kórházak és az alapellátási rendelők, valamint a lakosság részéről is jelentős érdeklődést tapasztaltunk.

A fejlesztés alapgondolata

Egy 1993-ban megjelent Népegészségügyi Közlöny egyik közleményéből ismertté vált, hogy Magyarországon az idő előtti, elkerülhető többlethalálozás mértéke a környező, fejlettebb országokhoz képest a - vizsgálat évében - lényegesen nagyobb volt.

A közlemény szerint ha Magyarországon az egészségügyi ellátás színvonala a vizsgálat évében (1989-ban) elérte volna az osztrák ellátási szintet, akkor ebben az évben nem kellett volna meghalnia 14.980 férfinek, illetve 5468 nőnek.

Ez a több, mint 20.000 idő előtti, elkerülhető többlethalálozását jelent.

Népegészségügy, 1993, 74. Évfolyam, 5. szám

"Az osztrák férfiak idő előtti halandósági viszonyai közepette 1989-ben 14.980 férfinak nem kellett volna meghalnia 1-64 éves korban Magyarországon. 9 év alatt - 1981-től 1989-ig - 104.262 férfiéletet jelentett volna az osztrák halandóság hazánkban."
Eredeti anyag >>
"1989-ben 6694 - a 80-as években évente átlagosan 5468 - magyar, 1-64 éves női haláleset lett volna kivédhető hazánkban az osztrák női halandósági szinten.
Eredeti anyag >>

Egy másik, 1995-ben megjelent közlemény szerint Magyarország a szív- érrendszeri betegségek halálozása terén a férfiak és a nők bontásában egyaránt a környező országok hoz képest a legrosszabb helyen állt.

A szív- és érrendszeri betegségek
Magyarországon
(Látlelet, 1995. 6. szám)

Eredeti anyag >>

A vizsgálat évében a felmérésben résztvevő országok közül Magyrországon a legrövidebb a születéskor várható átlag élettartam.

A Magyarországon élő emberek átlagosan 7 évvel élnek
kevesebb ideig, mint a fejlett országokban.
Halákozási statisztikánk Európában a legrosszabb.


Eredeti anyag >>

A leggyakoribb halálokok között a szív- érrendszeri megbetegedés 57%.-ban, a daganatok 21%-ban vesznek részt. Ennél kisebb mértékben a balesetek, mérgezések, légzőszervi, és egyéb más okok szerepelnek halálokként.

A két legfontosabb halálokot
a szív- és érrendszeri betegségek
és a rosszindulatú daganatok képezik.


Eredeti anyag >>

A betegségek jellegéből adódóan, az infrastruktúrából, a lakosság szokásmódjaiból, a településformákból, és egyéb más hátrányos tényezőkből adódóan az idő előtti, elkerülhető többlethalálozás jelentős része a kórházba érkezés előtti szakaszban következett be. A kórházi halálozás mértéke terén az európai átlagértékektől lényegesebb eltérés nem tapasztalható.

Mindezek a tényezők, valamint a korábbi években a területi sürgősségi betegellátással kapcsolatos hiányosságok, a hiányszakmákból eredő ellátásbeli szintkülönbségek, a készenléti ügyeleti rendszer jobb kihasználásának igénye, a progresszív betegellátás terén a kommunikációs kapcsolat szükségének biztosítása céljából kezdtem el a Mona-System Konzultációs Rendszer kiépítését, mely fejlesztés 2001-re befejeződött.

A fejlesztést a tulajdonjog megtartása mellett térítés nélkül átadtam a Magyar Államnak azzal a kéréssel, hogy a rendszer működtetését és kiépítését támogassa.

A felhasználók részéről (kórházak, egészségügyi intézmények, alapellátási rendelők, stb.) a szolgáltatással és a folyamatos karbantartással kapcsolatos minimális bérleti díj fizetése szükséges.
Ez az összeg alapjául szolgál a későbbiekben meginduló, az Országos Baleseti Sebészeti és Sürgősségi Intézetben kialakításra kerülő, folyamatosan működő, telefonon elérhető tanácsadó szolgálat fenntartására is. Ez a központ fogja biztosítani a területi sürgősségi betegellátással kapcsolatos folyamatos szakmai tanácsadást határainkon belül, és túl egyaránt.

A Mona-System Konzultációs Rendszer magyar szabadalom lett, mely az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés központjába került.

Részei:
  • Laboratóriumi,
  • Kardiológiai,
  • Képalkotó konzultációs programrendszer,
  • Oktatási programok.

Az általunk kifejlesztett informatikai programrendszerrel lehetőség nyílik a betegek dokumentációinak, egyéb adminisztrációs, valamint más, a betegellátással kapcsolatos gazdasági adatainak továbbítására is.

A rendszer működik kórházi hálózaton, a területtel modemes kapcsolattal, és az interneten egyaránt.

A határon túli magyar területek egészségügyi ellátása részéről a konzultációs rendszer iránt szakmai érdeklődés tapasztalható.

Az elmúlt évben valamennyi környező országban működő magyar egészségügyi intézmény és alapellátási rendelő kifejezte a rendszerhez való csatlakozási szándékát, és egyben kérte az Egészségügyi Minisztérium ez irányú támogatását is.

A világ legkülönbözőbb országaiban élő, magyar származású orvosok, kutatók közül sokan ajánlották föl csatlakozási szándékukat a konzultációs rendszerhez.
Szükség esetén szaktudásukkal szeretnének hozzájárulni a betegellátással kapcsolatos speciális szakmai kérdések megvitatásához, az oktatási, továbbképzési célok megvalósításához.
Szintén hasonló érdeklődés tapasztalható a külföldön szolgáló magyar egyházak, a magyar intézmények, kirendeltségek és egyéb magyar érdekeltségű organizációk részéről is.

A szorosabb értelemben vett orvosi konzultáción túl kiemelten fontos szerepet tulajdonítottunk a fejlesztés során az egészségügyi szakdolgozók, a főiskolák, egyetemek és egyéb iskolák hallgatóinak, a rezidensek, a szakorvosjelöltek, stb. oktatási, továbbképzési igényének kielégítésére is.

A konzultációs rendszer képes folyamatos tájékoztatást adni a lakosság részére az életmódváltás, diéta, bizonyos betegségek ismertetése, a egészségügyi ismeretanyag bővítése stb. céljából.

A lakosság részére megszervezhető a polgári szívmentés, az újraélesztés stb. oktatása, az oktatási intézmények részére az egészségtan és egyéb témakörök ismertetése.

Természetesen az egyes részfeladatok folyamatos beindítása jól átgondolt ütemtervet és megvalósítási programot igényelnek, szorosan együttműködve az Egészségügyi Minisztériummal és más intézményekkel egyaránt.

Az állami támogatás mellett számítunk a Mona-System Konzultációs Rendszer iránt érdeklődő hazai, illetve a világ bármely részén működő, magyar érdekeltségű intézményeknek, egyházaknak, állami és magánintézeteknek, bankoknak, biztosítóknak, valamint az állampolgárok támogatására is azáltal, hogy a rendszer aktív tagjává válnak.

Az internetes felületünkön a Világszínvonal című újságunkban szeretnénk havonta a világ bármely részéről kapott, politikamentes, a magyarság helyzetével, életkilátásával, egészségügyével, kulturális és egyéb eseményeivel kapcsolatos cikkeket közzétenni.

Célunk az, hogy a program magyarországi beindítását és megvalósítását követően a Mona-System Konzultációs Rendszer egy nemzetközi egészségügyi együttműködés alapjául is szolgáljon. A státusz törvény értelmében segítse a határon túli területek egészségügyi ellátását.

Alapja legyen egy, a magyarság egészére kiterjedő, epidemiológiai tanulmány elkészítésének, melyből kiderülhetnek a világ különböző országaiban élő magyar származású lakosság egészségügyi állapotának paraméterei, megbetegedései, ismertté válhatnak az ott élő emberek életkilátását befolyásoló rizikófaktorok, a megbetegedési és egyéb más veszélyeztető tényezők.

Az utóbbi három évben a szabadalmi világkiállításokon és több nemzetközi rendezvényen a Mona-System Konzultációs Rendszer jelentős sikereket ért el. Több aranyérmet, nagydíjat és egyéb más elismerést kapott.

A Világon elsők között sikerült megoldanunk repülők utasteréből, illetve hajókról történő EKG-jel átadást az ott használatos telefonrendszerrel. Londonban az Inmarsat központjában történt a Konzultációs Rendszer technikai bevizsgálása.

Kívánom, hogy a Mona-System Konzultációs Rendszer az elvárásoknak megfelelően, hasznosan töltse be az egészségügy mindennapjaiban a feladatát.

Tisztelettel:

Dr. Zsonda László
Pathológus, belgyógyász szakorvos, főorvos